Konto Bez Komornika

From Simulant
Jump to: navigation, search

Egzekucja z rachunku bankowego to niepowtarzalna z najczęściej używanych metod prowadzenia egzekucji. Komornik posiadając wiadomość o koncie Dłużnika wysyła powiadomienie do Banku o miejscu rachunku bankowego i zakazie wypłat.

Wiele osób zadłużonych daje sobie zatem pytanie – czy mieszka jakiś Bank, w jakim komornik nie zajmie konta ? Odpowiedź brzmi – nie. Komornik sądowy może zająć rachunek w jakimkolwiek banku komercyjnym, dlugi spółdzielczym lub SKOKu.

Istotniejsze jest oraz kolejne pytanie – w jaki metoda komornik ustala, gdzie Dłużnik posiada konto.

Istnieje mało możliwości:


komornik sprawdzi rachunki w trybie OGNIVO
Dłużnik wskazuje komornikowi nasze konta w oświadczeniu majątkowym
komornik ustala konto na zasadzie wiedz z sposobu ZUS lub z Urzędu Skarbowego
wierzyciel wskazuje rachunek Dłużnika we skutku egzekucyjnym.
W działalności komornik w centralnej kolejności ustala rachunki bankowe Dłużnika za pomocą systemu OGNIVO. Do organizmu OGNIVO należy większość największych banków w Polsce. Aktualną listę znajdziesz w obecnym zajęciu.

Jak to dobrze wygląda ? Kancelaria za pośrednictwem organizmu w czasie kilku dni ustala czy Dłużnik posiada rachunki w bankach chodzących do OGNIVO. Jeżeli odpowiedź jest dobra – komornik wysyła poinformowanie o działaniu rachunku.

I już najistotniejsza informacja – do organizmu OGNIVO nie należą SKOKi. Albo toż świadczy, że komornik nie zajmie tam konta ? Nie. Jeżeli komornik ustali, że Dłużnik posiada rachunek w Wzrostu to wyśle standardowe zajęcie konta.

Sęk w współczesnym, że komornik rzadko gdy będzie w stanie określić, że Dłużnik posiada konto w ostatnim lub innym SKOKu. Takie reklamy może wziąć wyłącznie od jednego Dłużnika, pracodawcy lub na zasadzie doświadczenia zawodowego (np. Dłużnik pozostaje w Wołominie, gdzie dużo osób ma konto w SKOK Wołomin).